Başkanımız Sn. Kurt Gökhan Ölçer’in Para Dergisi Demeci

7-13 Haziran 2020

Başkanımız Sayın Kurt Gökhan Ölçer’in 7-13 Haziran 2020 Haftalık Para Dergisi’nde çıkan demeci aşağıda yer almaktadır: